ETUSIVU  
TT TUOTONTEKIJÄT OY
AVOIN ARKKITEHTUURI
ASIAKKAAMME
TUOTTEET
OTA YHTEYTTÄ
 
 
 


 

 

TUOTTEET
 
Asiakaslähtöinen avoimeen arkkitehtuuriin pohjautuva palvelumalli mahdollistaa yksilölliset ratkaisut jokaiselle asiakkaalle.
Käytettävissä ovat olleet mm.
 
Rahastot
Eri rahastoyhtiöillä on yksilöllistä osaamista, jota voidaan hyödyntää asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Rahastovalinnan avulla sijoitus voidaan kohdistaa esim. halutuille alueille ja/tai toimialoille. Samoin sijoituksen hajauttaminen eri omaisuusluokkiin voidaan toteuttaa myös rahastoja käyttäen.
 
Joukkovelkakirjalainat
Korkosijoitukset ovat olleet perinteisesti hyvin suosittu alue. Jo pitkään jatkunut alhainen korkotaso on vähentänyt talletusten suosiota.
Kauttamme on saatavissa mielenkiintoisa joukkolainoja, joista on mahdollista saada merkitsevästi parempaa tuottoa kuin talletuksista.
 
Omaisuudenhoitosopimukset
Eri varainhoitajat tarjoavat omaisuudenhoitopalveluja. Yksittäisen asiakaan on usein työlästä verrata eri vaihtoehtoja. Palveluumme kuuluu myös omaisuuden hoidon kilpailuttaminen. Näin asiakas saa parhaimmat ratkaisut sekä kustannusten että osaamisalueen kannalta.
 
Strukturoidut tuotteet
Strukturoitujen tuotteiden ryhmä on hyvin laaja. Siihen kuuluvat mm. pääomaturvatut tuotteet, vuosittaista kuponkia maksavat vaihtoehdot, haluttua osakemarkkinaa tehostetusti hyödyntävät ratkaisut jne.
Kauttamme on saatavana vaihtoehtoja usealta eri toimijalta, jolloin asiakas voi vertailla hyvin laajaa tarjontaa omista tavoitteistaan käsin.