ETUSIVU  
TT TUOTONTEKIJÄT OY
AVOIN ARKKITEHTUURI
ASIAKKAAMME
TUOTTEET
YHTEYSTIEDOT
 
 
 


 

 

ASIAKKAAMME
 
Avoin arkkitehtuuri antaa erinomaisen lähtökohdan asiakaslähtöiseen toimintaan.
 
Yksityishenkilöille olemme voineet tarjota koko sijoitusratkaisujen kirjon elämän erilaisten tilanteiden mukaisesti. Asiakkaan toiveiden mukaisesti käytettävissä on niin riskitasoltaan, kestoltaan kuin tuottotasoltaankin soveltuvat ratkaisut hyödyntäen eri toimijoiden eritysasiantuntemusta ja vahvuuksia.
 
Yrityksille tarjottavissa palveluissa pätevät samat edut kuin yksityishenkilöilläkin.
Tämän ohella huomiota voidaan kiinnittää ratkaisujen vaikutusta yrityksen tulokseen sijoitusajan kuluessa ja sen päättyessä.
 
Instituutioille suunnatuissa ratkaisuissa erityistä huomiota on huomionarvoista mahdollisuus räätälöidä ratkaisut asiakkaan antamien kriteerien mukaisesti. Tuotteita rakennettaessa pystymme kilpailuttamaan eri liikkeeseenlaskijoita, jolloin tuloksena saamme tehokkaamman lopputuloksen sijoittajan eduksi.